OP – NAM – 890153CRMS-(MT.T) – DÂY KIM LOẠI – PIN

3.638.000 3.274.000