OP – NAM – 58071SMK-SKT – DÂY KIM LOẠI – KÍNH CHỐNG TRẦY

3.366.000 3.030.000