Julius – JA-426L – Nữ – Dây Lưới kim Loại – Pin

590.000 531.000