SEIKO – SSA327K1 – Nam – Dây Kim Loại – Tự động

6.245.000 5.621.000