CASIO – NỮ – LTP-V002D-1AUDF – DÂY KIM LOẠI – PIN

805.000 725.000